101 hoạt động hình thành kỹ năng xã hội cho học sinh (PDF & PPTX)

400,000đ

Bộ tài liệu “101 hoạt động hình thành kỹ năng xã hội cho học sinh” được xây dựng nhằm cụ thể hóa các năng lực đã được đưa ra trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, bao gồm

  • năng lực giao tiếp,
  • năng lực hợp tác,
  • năng lực tự chủ,
  • năng lực giải quyết vấn đề.

Buy now Read more