Bài giảng hướng nghiệp cho học sinh

10,000đ

Bài giảng hoạt động hướng nghiệp cho học sinh, các nhóm công việc phổ biến, các đức tính cần thiết.
Hoạt động phỏng vấn giả tưởng: Nếu em đã tốt nghiệp và đang trong một cuộc phỏng vấn công việc, em sẽ nói với nhà tuyển dụng những phẩm chất nào của mình.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Bài giảng hướng nghiệp cho học sinh

10,000đ

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!