Bảng dự giờ hành vi của giáo viên và học sinh

20,000đ

Mẫu phiếu dự giờ chỉ tập trung quan sát các hành vi của giáo viên trong lớp học, có thể giúp giáo viên có cơ sở để góp ý cho đồng nghiệp và cải thiện phương pháp giảng dạy của bản thân

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Bảng dự giờ hành vi của giáo viên và học sinh

20,000đ

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!