Bộ công cụ: Hướng dẫn hoạt động đọc sách

50,000đ

Để hoạt động đọc sách của học sinh có hiệu quả, giáo viên/ phụ huynh cần có sự hướng dẫn chi tiết và cụ thể dưới những hình thức trò chơi hấp dẫn và thú vị.

Bộ tài liệu bao gồm các công cụ hữu ích dành cho giáo viên/ phụ huynh khi tổ chức hoạt động đọc sách cho học sinh:

  1. Bộ câu hỏi hướng dẫn đọc theo thang phân loại tư duy của Bloom, với các câu hỏi khai thác nội dung cuốn sách theo 6 cấp độ: nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo
  2. Trò chơi xúc xắc: giáo viên dùng con xúc xắc để chơi trò chơi theo hướng dẫn trong tài liệu. Hoạt động này vừa giúp học sinh khai thác nội dung đã học vừa tăng tính tương tác trong quá trình đọc
  3. Bộ câu hỏi sử dụng trong hoạt động thảo luận sau đọc sách: Giáo viên có thể cho học sinh sử dụng các câu hỏi này để thảo luận theo nhóm 2 hoặc nhóm 4
  4. Nhật ký đọc sách: Để học sinh ghi lại tên các cuốn sách và trải nghiệm sau khi đọc
  5. Book review: Với các hướng dẫn chi tiết và cụ thể, giáo viên có thể in tài liệu phát cho học sinh hoặc dùng để hướng dẫn học sinh trên lớp về cách review một cuốn sách

Bộ công cụ này được dùng trong các tiết thư viện, tiết đọc sách trên lớp hoặc thời gian phụ huynh đọc sách cùng con ở nhà.

Đối tượng phù hợp nhất: Học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Bộ công cụ: Hướng dẫn hoạt động đọc sách

50,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!