Bộ Phiếu hoạt động sau khi đọc truyện Những cái hố

10,000đ

Bộ Phiếu học tập cho một số hoạt động sau khi học sinh đọc xong truyện Những cái hố của Louis Sachar
– Phiếu mô tả nhân vật Stanley
– Lá thư của cụ cố tổ
– So sánh Trại Hồ Xanh trong tưởng tượng của Stanley và thực tế
Phiếu được thiết kế theo dạng hình ảnh để giúp tăng sự hứng thú của học sinh.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Bộ Phiếu hoạt động sau khi đọc truyện Những cái hố

10,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!