Bộ tranh tô màu các thành viên trong gia đình

↓ Tải tài liệu Miễn phí

Một hoạt động đáng yêu để sử dụng trong ‘Ngày Gia đình’. Học sinh tự tạo một cuốn sách của riêng mình về các thành viên trong gia đình.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!