Bookreview_Template dành cho hoạt động Viết

10,000đ

Trong quá trình hướng dẫn học sinh đọc sách, viết book review là một hoạt động rất hiệu quả

  • Giáo viên có thể download in ra và phát cho học sinh để sử dụng trong các hoạt động viết review trên lớp hoặc ở nhà
  • Hoạt động này giúp học sinh ghi lại hiệu quả những nội dung đã đọc
  • Rèn cho học sinh cách viết review sách hiệu quả

Hoạt động này phù hợp với học sinh Tiểu học và THCS

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Bookreview_Template dành cho hoạt động Viết

10,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!