Các trang mẫu dòng kẻ chép nhạc

↓ Tải tài liệu Miễn phí

Các trang mẫu dòng kẻ chép nhạc, bao gồm: trang dòng kẻ trắng, trang khóa sol, trang khóa fa, trang có khóa sol và fa. Giáo viên có thể down về, in và phát cho học sinh để chép nhạc mà không cần mất thời gian để kẻ dòng.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!