Connect the dots letters plane prek

↓ Tải tài liệu Miễn phí

Phiếu học tập là hình vẽ vui nhộn để hoàn thành học sinh phải nối theo thứ tự đã được nêu rõ trong phiếu. Khi sử dụng giáo viên nên chuẩn bị bút màu chì hoặc sáp màu để học sinh có thể tô màu.

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!