Đối phó với cơn giận dữ: Bộ thẻ lời khuyên cho học sinh

15,000đ

Đối với học sinh ở cấp THCS và cả các cấp học khác, sự giận dữ luôn là một trong những cảm xúc thường xuyên xuất hiện, bộ công cụ sau sẽ giúp giáo viên giải quyết các vấn đề về hành vi liên quan đến sự tức giận của học sinh:

  • Phiếu học tập: sự tức giận dành cho các học sinh nam
  • Phiếu học tập: sự tức giận dành cho các học sinh nữ
  • Bộ thẻ lời khuyên về những hành động học sinh có thể thàm để giải tỏa sự tức giận
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Đối phó với cơn giận dữ: Bộ thẻ lời khuyên cho học sinh

15,000đ

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!