Nhật ký trồng cây

10,000đ

Nhật ký trồng cây dành cho học sinh.
Tài liệu dùng cho học sinh quan sát, ghi chép và lưu lại hình ảnh khi trồng một cái cây, để hiểu về quá trình sinh trưởng, phát triển của các loài thực vật và cuối cùng rút ra kết luận cây cần những gì để có thể phát triển khỏe mạnh.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Nhật ký trồng cây

10,000đ

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!