Những điều giáo viên cần biết về phương pháp giảng dạy

↓ Tải tài liệu Miễn phí

Cuốn tài liệu này sẽ chỉ cho giáo viên thấy rõ được các vấn đề lí thuyết liên quan đến phương pháp giảng dạy và làm thế nào để thay đổi được phương pháp từ sâu bên trong chứ không phải là các kĩ thuật dạy học bên ngoài.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!