Phiếu dự giờ cho giáo viên trẻ

20,000đ

Mẫu phiếu dự giờ với các câu hỏi hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể giúp giáo viên có thể tự đánh giá tiết dạy và giúp cho đồng nghiệp có thể nhận xét về tiết dạy của nhau.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Phiếu dự giờ cho giáo viên trẻ

20,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!