Phiếu thực hành khám phá quả bí ngô

↓ Tải tài liệu Miễn phí

Phiếu khám phá quả bí ngô. Hoạt động khoa học Cùng bé khám phá xem “chỉ số cân nặng chiều cao” của quả bí ngô. Thích hợp với trẻ từ 5 đến 10 tuổi.

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!