Thử thách đặt mục tiêu cá nhân

10,000đ

Học sinh đặt ra mục tiêu cá nhân và cách thức thực hiện mục tiêu thông qua các câu hỏi.
Tài liệu cung cấp một số mục tiêu cá nhân gợi ý để từ đó học sinh có thể tự đặt ra mục tiêu của mình.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Thử thách đặt mục tiêu cá nhân

10,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!