Trang Trí lớp học: Biển hiệu dành cho các trạm góc trong lớp học

40,000đ

Lớp học ở bậc tiểu học được tổ chức với nhiều không gian linh hoạt, sáng tạo và truyền cảm hứng cho học sinh. Bộ tài liệu gồm:

  • 38 biển hiệu về các khu vực, trạm, góc trong lớp học.
  • Mỗi biển hiệu có độ lớn 1 trang A4- khổ ngang
  • Giáo viên có thể in ra và dán vào các khu vực khác nhau của lớp
  • Giáo viên có thể chỉnh sửa font chữ và nội dung cho phù hợp với lớp học của mình
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Trang Trí lớp học: Biển hiệu dành cho các trạm góc trong lớp học

40,000đ

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!