Trang trí lớp học: Biển hiệu ở cửa lớp học

10,000đ

Bộ công cụ trang trí lớp học: Biển hiệu ở của lớp học:

  • Gồm 12 biển từ lớp 1 – lớp 12
  • Giáo viên có thể in ra để treo ở cửa lớp của mình
  • Giáo viên có thể đổi font chữ và ghi thêm tên giáo viên
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Trang trí lớp học: Biển hiệu ở cửa lớp học

10,000đ

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!