Trang trí lớp học: Chiến thuật tạo dựng môi trường lớp học tích cực

↓ Tải tài liệu Miễn phí

Dù chuyên môn của bạn là gì, có một môi trường lớp học tích cực là một yếu tố quan trọng để thu hút học sinh. Dưới đây là một số lời khuyên đơn giản để có được điều này.
– Tự hào về lớp học của bạn
– Giữ nó gọn gàng
– Đặc trưng bộ môn
– Trang trí lớp học
– Cập nhật các hình trang trí
– Có bảng tương tác
– Thành tích nổi bật

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu

Vui lòng liên hệ: 0988 761 500 để được hỗ trợ!