Đối với tài liệu miễn phí:

  • Sau khi chọn sản phẩm, màn hình xuất hiện ô “Vui lòng chia sẻ để nhận link download!”, nhấn vào biểu tượng Facebook hoặc Tweet

  • Sau khi chia sẻ thành công, màn hình xuất hiện nút Download.

  • Click vào Download để download tài liệu về thiết bị của bạn.

 

 

Đối với tài liệu trả phí:

  • Sau khi chọn sản phẩm, chọn Thanh toán trong mục Giỏ hàng

 

 

  • Sau khi đền đầy đủ thông tin trong Thông tin thanh toán, chọn Đặt hàng.

  • Bạn sẽ nhận được thông tin ngân hàng để chuyển khoản. Đặt hàng đã thành công.

  • Sau khi thanh toán được xác nhận thành công, bạn sẽ nhận link downdoad sản phẩm qua email đã đăng ký.

Lưu ý: Trong vòng 48h kể từ khi chuyển khoản, mà bạn không nhận được email, bạn có thể gửi email về taotailieu.com@gmail.com; hoặc tailieu@taogiaoduc.vn; Hoặc liên hệ trực tiếp đển 097 44 21086 hoặc 0913747684 để được hỗ trợ.