Tài liệu phát triển chuyên môn

Showing 1–16 of 103 results

Tài liệu phát triển chuyên môn

100 Ý tưởng cho việc soạn giáo án

Tài liệu miễn phí

Tài liệu phát triển chuyên môn

Bảng dự giờ hành vi của giáo viên và học sinh

20,000đ

Tài liệu phát triển chuyên môn

Bộ Poster danh ngôn về giáo viên và giáo dục

20,000đ

Tài liệu phát triển chuyên môn

Các động từ theo thang phân loại tư duy Bloom

35,000đ

Tài liệu phát triển chuyên môn

Các Kĩ Thuật Lôi Cuốn Sự Tham Gia Của Học Sinh

Tài liệu miễn phí

Tài liệu phát triển chuyên môn

Các kỹ thuật thu hút sự chú ý của học sinh

Tài liệu miễn phí

Tài liệu phát triển chuyên môn

Cách viết mục tiêu bài học

Tài liệu miễn phí