Tài liệu phát triển chuyên môn

Hiển thị 1–16 trong 61 kết quả

Tài liệu miễn phí

Tài liệu phát triển chuyên môn

Bảng dự giờ hành vi của giáo viên và học sinh

20,000đ

Tài liệu phát triển chuyên môn

Cách viết mục tiêu bài học

Tài liệu miễn phí

Tài liệu phát triển chuyên môn

Công cụ 5 giác quan trong lớp học

10,000đ

Tài liệu phát triển chuyên môn

Đánh Giá Học Sinh Trong Dạy Học Phân Hóa

Tài liệu miễn phí
20,000đ

Tài liệu phát triển chuyên môn

Hướng dẫn khi soạn giáo án

10,000đ
Tài liệu miễn phí

Tài liệu phát triển chuyên môn

Lịch công việc cho giáo viên

20,000đ

Tài liệu phát triển chuyên môn

Mẫu báo cáo tổng kết chuyến đi dã ngoại

10,000đ

Tài liệu phát triển chuyên môn

Mẫu đánh giá giáo án

20,000đ

Tài liệu phát triển chuyên môn

Mẫu đánh giá sự tiến bộ của giáo viên

20,000đ

Tài liệu phát triển chuyên môn

Mẫu giáo án 1

10,000đ