101 hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử tập 1 và 2 (PDF &PPTX)

650,000đ

101 hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử tập 1 và 2

  • Tập 1: Các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử Cổ trung đại
  • Tập 2: Các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử Cận hiện đại
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
101 hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử tập 1 và 2 (PDF &PPTX)

650,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!