Hoạt động dạy học phát triển năng lực _ Lý thuyết đến các bước thực hiện (PDF và DOCX)

500,000đ

Các năng lực và kỹ năng giúp hình thành nên các năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018

195 hoạt động kèm theo mẫu phiếu mà các thầy cô có thể áp dụng cho tất cả các bộ môn và các cấp học

Phụ lục tự đánh giá, đánh giá chéo và các bộ câu hỏi mẫu.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Hoạt động dạy học phát triển năng lực _ Lý thuyết đến các bước thực hiện (PDF và DOCX)

500,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!