Hoạt động dạy học phát triển năng lực _ Lý thuyết đến các bước thực hiện (PDF và DOCX)

500,000đ

  • Các năng lực và kỹ năng giúp hình thành nên các năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018
  • 195 hoạt động kèm theo mẫu phiếu mà các thầy cô có thể áp dụng cho tất cả các bộ môn và các cấp học
  • Phụ lục tự đánh giá, đánh giá chéo và các bộ câu hỏi mẫu.
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Hoạt động dạy học phát triển năng lực _ Lý thuyết đến các bước thực hiện (PDF và DOCX)

500,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!