TÀI LIỆU “HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC – Ý TƯỞNG VÀ CÔNG CỤ” (PDF và PPTX)

300,000đ

Bộ tài liệu “Hoạt động dạy học – Ý tưởng và công cụ” là tập hợp các ý tưởng dạy học sáng tạo giúp các tiết học trở nên hiệu quả và tích cực hơn. Tài liệu gồm 5 phần:

  • Hoạt động khởi động và hoạt động chuyển tiếp
  • Hoạt động dạy học tích cực
  • Hoạt động dạy học phân hóa
  • Hoạt động thảo luận
  • Hoạt động kiểm tra, đánh giá cuối giờ
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
TÀI LIỆU “HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC – Ý TƯỞNG VÀ CÔNG CỤ” (PDF và PPTX)

300,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!