Category Archives: Chương trình giảng dạy

Tầm quan trọng của tài liệu trong giảng dạy

“Tài liệu giảng dạy” là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả các tài nguyên mà giáo viên sử dụng cho giảng dạy. Tài liệu giảng dạy có thể hỗ trợ học tập cũng như gia tăng thành công của học sinh. Lý tưởng nhất, các tài liệu giảng dạy có thể …

Điều gì làm nên một nguồn tài liệu giảng dạy tốt

Giáo viên sử dụng các nguồn tài liệu mỗi ngày để soạn bài. Stephen Hessey đưa ra bài viết làm thế nào để biết được nguồn tài liệu tốt. Nếu chúng ta sử dụng công cụ tìm kiếm Google để tìm các từ khóa tài nguyên dạy học thì gần như tức khắc trả về …

10 nguyên tắc xây dựng bài học STEM

Tại sao các giáo viên muốn tự thiết kế các bài học STEM? Tại sao lại không dành điều này cho những người bên ngoài? Nếu là giáo viên, chắc hẳn bạn đã biết câu trả lời. Giáo viên là những người gần người học nhất. Không ai hiểu người học bằng giáo viên, và …

Thiết kế chương trình giảng dạy: phương hướng, mục đích và những lưu ý

Thiết kế chương trình giảng dạy là một quá trình tư duy giúp giáo viên hiểu rõ những nội dung họ dạy trên lớp và đánh giá kết quả học tập. Hầu hết việc thiết kế các chương trình giảng dạy được trình bày dưới dạng bảng hoặc ma trận. Chương trình giảng dạy và …

Tại sao tôi thiết kế lại chương trình giảng dạy của lớp học mỗi năm

Tôi biết rất nhiều giáo viên giỏi vẫn sử dụng lại các kế hoạch giảng dạy (giáo án) qua mỗi năm. Các thầy cô giáo đó đã tìm thấy những nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp và gắn bó với nó qua nhiều năm. Nhưng đối với tôi, điều đó không hoàn …