Hỗ trợ giáo viên trong công tác giảng dạy, giảm bớt áp lực soạn bài và tìm kiếm ý tưởng, tài liệu cho bài dạy.

Cung cấp các tài liệu tiện dụng và đa dạng dành cho giáo viên.

Chia sẻ những kinh nghiệm, tips và những ý tưởng dạy học.

Hướng đến việc tự nghiên cứu và phát triển chuyên môn của giáo viên.

 

Táo Tài Liệu – Thuộc dự án Đào tạo và Hỗ trợ Giáo viên – Táo Giáo Dục (taogiaoduc.vn).

Email 1: taotailieu.com@gmail.com

Email 2: tailieu@taogiaoduc.vn

Hỗ trợ: 0974421086

Địa chỉ: 89 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Các thành viên khác của chúng tôi