Hướng dẫn đăng ký thành viên

 

 

Bước 1: Ấn chọn biểu tượng Thành viên trên thanh menu

Bước 2: Điền thông tin.

Bước 3: Ấn nút đăng ký

  

 

Bước 4: Đăng ký thành viên thành công

 

 

Chào mừng bạn trở thành thành viên của Táo Tài Liệu.