HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Bước 1: Án vào biểu tượng Thành viên trên thanh menu

Bước 2: Điền thông tin.

Bước 3: Ấn nút đăng ký.

 

 

Bước 4: Đăng ký thành viên thành công.

Chào mừng bạn trở thành thành viên của Táo Tài Liệu.