Bộ công cụ Back to school toàn diện dành cho giáo viên_Updated 2023 (PDF và PPTX)

200,000đ

Được biên soạn và thiết kế bởi Dự án đào tạo và hỗ trợ giáo viên – Táo Giáo Dục.

Gồm 6 phần:

  • Trang trí lớp học
  • Quản lý lớp học
  • Các biểu mẫu cho công tác giảng dạy
  • Giao tiếp tích cực với học sinh
  • Giao tiếp với phụ huynh
  • Tuần học đầu tiên
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Bộ công cụ Back to school toàn diện dành cho giáo viên_Updated 2023 (PDF và PPTX)

200,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!