Bộ công cụ Back to school toàn diện dành cho giáo viên

200,000đ

Được biên soạn và thiết kế bởi Dự án đào tạo và hỗ trợ giáo viên – Táo Giáo Dục.

Gồm 6 phần:

– Trang trí lớp học

– Quản lý lớp học

– Các biểu mẫu cho công tác giảng dạy

– Giao tiếp tích cực với học sinh

– Giao tiếp với phụ huynh

– Tuần học đầu tiên

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Bộ công cụ Back to school toàn diện dành cho giáo viên

200,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!