Combo Hoạt động dạy học và công cụ Back to school (PDF và PPTX)

470,000đ

  1. BỘ CÔNG CỤ BACK TO SCHOOL

Được biên soạn và thiết kế bởi Dự án đào tạo và hỗ trợ giáo viên – Táo Giáo Dục.

Gồm 6 phần:

– Trang trí lớp học

– Quản lý lớp học

– Các biểu mẫu cho công tác giảng dạy

– Giao tiếp tích cực với học sinh

– Giao tiếp với phụ huynh

– Tuần học đầu tiên

2. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ý TƯỞNG VÀ CÔNG CỤ

Bộ tài liệu “Hoạt động dạy học – Ý tưởng và công cụ” là tập hợp các ý tưởng dạy học sáng tạo giúp các tiết học trở nên hiệu quả và tích cực hơn. Tài liệu gồm 5 phần:

  • Hoạt động khởi động và hoạt động chuyển tiếp
  • Hoạt động dạy học tích cực
  • Hoạt động dạy học phân hóa
  • Hoạt động thảo luận
  • Hoạt động kiểm tra, đánh giá cuối giờ
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Combo Hoạt động dạy học và công cụ Back to school (PDF và PPTX)

470,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!