Xây dựng cộng đồng lớp học kết nối – Bộ công cụ dành cho giáo viên chủ nhiệm (PDF & PPTX)

400,000đ

Nội dung của tài liệu gồm 3 phần chính:

  • Phần I: Hướng dẫn sử dụng tài liệu dành cho Giáo viên và Ban giám hiệu
  • Phần II: Xây dựng cộng đồng lớp học kết nối

A. Những sự kết nối đầu tiên

B. Lớp học của sự quan tâm

C. Lớp học dân chủ

D. Kiến tạo bản sắc lớp học

  • Phần III: Một số ý tưởng dự án học tập kết nối trong và ngoài nhà trường
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Xây dựng cộng đồng lớp học kết nối – Bộ công cụ dành cho giáo viên chủ nhiệm (PDF & PPTX)

400,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!