Combo dành cho Giáo viên chủ nhiệm_Xây dựng cộng đồng lớp học kết nối và 101 kỹ năng xã hội (PDF & PPTX)

720,000đ

Combo dành cho Giáo viên chủ nhiệm_Xây dựng cộng đồng lớp học kết nối và 101 hoạt động hình thành kỹ năng xã hội gồm 2 bộ tài liệu:

1- Xây dựng cộng đồng lớp học kết nối

2- 101 hoạt động hình thành kỹ năng xã hội

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Combo dành cho Giáo viên chủ nhiệm_Xây dựng cộng đồng lớp học kết nối và 101 kỹ năng xã hội (PDF & PPTX)

720,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!