[Cá voi đọc sách] 30 bài học nhỏ cần hướng dẫn học sinh (PDF, PPTX, JPG) – Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả (Phần 1)

300,000đ

Bộ tài liệu này gồm 2 phần:

Phần 1: Các bài học nhỏ trong giờ đọc sách

  • Bài học nhỏ là gì?
  • Vị trí của bài học nhỏ trong giờ đọc sách
  • Nội dung các bài học nhỏ trong tiết học đọc sách
  • Cách tổ chức bài học nhỏ
  • Những điều cần lưu ý khi tổ chức bài học nhỏ

Phần 2: 30 bài học nhỏ cần hướng dẫn học sinh trong tiết học đọc sách

  • Bài học nhỏ về các quy trình trong giờ đọc sách (Bài 1 – 11)
  • Bài học nhỏ về các chiến thuật và kỹ năng đọc (Bài 12- 21)
  • Bài học nhỏ về đặc trưng và cách đọc các thể loại sách (Bài 22-30)
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Cá voi đọc sách] 30 bài học nhỏ cần hướng dẫn học sinh (PDF, PPTX, JPG) – Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả (Phần 1)

300,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!