[Combo Cá voi đọc sách] TẠO DỰNG HỨNG THÚ VÀ KỸ NĂNG ĐỌC SÁCH CHO HỌC SINH (Tiểu học & THCS) (PDF và PPTX)

1,050,000đ

Bộ tài liệu “50 hoạt động tạo dựng thói quen và hứng thú đọc sách” sử dụng để thu hút học sinh trở thành người đọc tích cực, thúc đẩy khả năng đọc hiểu. Được thiết kế để sử dụng với mọi loại sách, các hoạt động này trực quan, cụ thể và thú vị để giúp các độc giả trẻ tập trung suy nghĩ, sắp xếp thông tin và phản hồi lại với cuốn sách theo những cách có ý nghĩa.

Bộ tài liệu Tổ chức câu lạc bộ đọc sách_60 hoạt động & 16 dự án: Các hoạt động cuốn sách này được thiết kế để thúc đẩy học sinh tham gia thảo luận và làm việc nhóm cùng nhau về các cuốn sách của chúng. Tài liệu thích hợp cho học sinh từ lớp 4 đến THCS.

Bộ 30 sơ đồ hỗ trợ tư duy khi đọc sách dành cho học sinh tiểu học gồm có:

  • Giới thiệu
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Các kỹ năng và chiến thuật đọc được hình thành
  • 30 sơ đồ hỗ trợ tư duy khi đọc sách
  • Phụ lục

Bộ 42 hoạt động hình thành và luyện tập các chiến thuật đọc sách gồm có:

-Phần 1: Tạo dựng tiền đề cho việc đọc độc lập bằng cách tạo dựng không khí đọc sách trong lớp học của bạn, kèm các biểu mẫu hỗ trợ.
-Phần 2: Trở thành một người đọc có chiến lược – Giúp trẻ chuẩn bị sẵn sàng cho việc đọc (một việc cực kỳ cần thiết) và làm quen với các chiến thuật để đọc sách Hư cấu, Phi hư cấu và Thơ.
-Phần 3: Xác định các yếu tố đặc trưng của từng thể loại – Trẻ làm quen với các thể loại sách đa dạng và nhận ra những đặc điểm riêng của từng thể loại đó.
-Phần 4: Đọc và phát triển từ vựng – Cung cấp cho học sinh các chiến thuật để giúp trẻ hiểu các từ khó và nhận ra nghĩa của từ trong hoàn cảnh nhất định.

Bộ 50 hoạt động sáng tạo trong giờ đọc sách dành cho học sinh tiểu học gồm có:

  • 8 biểu mẫu dành cho giáo viên và học sinh
  • 50 hoạt động sáng tạo giúp học sinh yêu thích và chủ động thực hiện
  • Bộ Poster hướng dẫn quy trình và tạo động lực cho học sinh
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Combo Cá voi đọc sách] TẠO DỰNG HỨNG THÚ VÀ KỸ NĂNG ĐỌC SÁCH CHO HỌC SINH (Tiểu học & THCS) (PDF và PPTX)

1,050,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!