[Cá voi đọc sách] 50 Hoạt động sáng tạo trong giờ đọc sách dành cho học sinh Tiểu học

250,000đ

Đối với giáo viên, bạn cũng sẽ tìm thấy trong tài liệu này hệ thống biểu mẫu, công cụ để theo dõi quá trình đọc của học sinh, bao gồm: danh sách kiểm tra dự án đã thực hiện, nhật ký đọc, biểu mẫu thảo luận, phiếu đánh giá và các tài liệu khác… Nó sẽ giúp cả bạn và học sinh của bạn tổ chức, sắp xếp một lộ trình đọc trong cả năm học.

Tài liệu cũng sẽ hướng dẫn bạn ngắn gọn các bước thực hiện một chương trình đọc độc lập hiệu quả, từ việc tổ chức thư viện lớp học, hướng dẫn học sinh cách đọc cho đến việc đánh giá và phản hồi về sản phẩm của học sinh.

Hãy cùng học sinh bắt đầu những giờ đọc sách một cách thực sự hứng khởi!

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Cá voi đọc sách] 50 Hoạt động sáng tạo trong giờ đọc sách dành cho học sinh Tiểu học

250,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!