[Cá voi đọc sách] 42 hoạt động hình thành và luyện tập các chiến thuật đọc sách

250,000đ

Phần 1: Tạo dựng tiền đề cho việc đọc độc lập

Phần 2: Trở thành một người đọc có chiến lược

Phần 3: Xác định các yếu tố đặc trưng của từng thể loại

Phần 4: Đọc và phát triển từ vựng

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Cá voi đọc sách] 42 hoạt động hình thành và luyện tập các chiến thuật đọc sách

250,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!