[Cá voi đọc sách] 42 hoạt động hình thành và luyện tập các chiến thuật đọc sách (PDF và PPTX)

250,000đ

Rất nhiều nghiên cứu chứng minh rõ ràng rằng việc đọc độc lập giúp tất cả người đọc xây dựng kỹ năng của chúng và cách tốt nhất để cải thiện khả năng đọc là đọc, đọc, đọc! Công thức thành công rất đơn giản: Học sinh càng đọc nhiều, chúng càng có khả năng đọc trôi chảy hơn. Để hỗ trợ cho việc hình thành và phát triển các chiến thuật đọc cho học sinh, tài liệu này được chia thành 4 phần chính, gồm có:

Phần 1: Tạo dựng tiền đề cho việc đọc độc lập

Phần 2: Trở thành một người đọc có chiến lược

Phần 3: Xác định các yếu tố đặc trưng của từng thể loại

Phần 4: Đọc và phát triển từ vựng

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Cá voi đọc sách] 42 hoạt động hình thành và luyện tập các chiến thuật đọc sách (PDF và PPTX)

250,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!