[Cá voi đọc sách] Đọc sách thì phải thử thách – Hướng dẫn đặt mục tiêu và lập kế hoạch đọc cá nhân (PDF và PPTX)

150,000đ

  • Giải thích tại sao việc thiết lập mục tiêu đọc sách lại quan trọng
  • Làm thế nào để dạy học sinh cách thiết lập mục tiêu trong quá trình đọc
  • Gợi ý một số mục tiêu để học sinh và giáo viên có thể tham khảo
  • Chỉ ra các vấn đề mà học sinh gặp khó khăn trong quá trình đọc và cách đặt mục tiêu phù hợp
  • Các mẫu phiếu thiết lập mục tiêu và kế hoạch đọc cá nhân
  • Thử thách đọc sách 12 tháng
  • Mẫu certificate ghi nhận mức độ hoàn thành mục tiêu đọc của tháng và cả năm học
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Cá voi đọc sách] Đọc sách thì phải thử thách – Hướng dẫn đặt mục tiêu và lập kế hoạch đọc cá nhân (PDF và PPTX)

150,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!