[Cá voi đọc sách] 30 sơ đồ hỗ trợ tư duy khi đọc sách_Dành cho học sinh Tiểu học (PDF và PPTX)

150,000đ

sử dụng các “sơ đồ hướng dẫn tư duy” này, không chỉ được áp dụng trong các tiết đọc sách bao gồm: đọc độc lập, đọc có hướng dẫn, đọc toàn lớp,… mà còn được sử dụng hiệu quả trong các hoạt động đọc và tìm hiểu văn bản, hoạt động lập dàn ý cho bài viết trong môn Ngữ Văn. Giáo viên cũng có thể dễ dàng biến các sơ đồ này thành các ý tưởng để tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp, trong các môn học khác nhau.

Bộ tài liệu gồm:

Giới thiệu

Hướng dẫn sử dụng

Các kỹ năng và chiến thuật đọc được hình thành

30 sơ đồ hỗ trợ tư duy khi đọc sách

Phụ lục

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Cá voi đọc sách] 30 sơ đồ hỗ trợ tư duy khi đọc sách_Dành cho học sinh Tiểu học (PDF và PPTX)

150,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!