[Combo Cá voi đọc sách] 50 hoạt động sáng tạo trong giờ đọc sách và 30 sơ đồ hỗ trợ tư duy khi đọc sách

360,000đ

Bộ 50 hoạt động sáng tạo trong giờ đọc sách dành cho học sinh tiểu học gồm có:

  • 8 biểu mẫu dành cho giáo viên và học sinh
  • 50 hoạt động sáng tạo giúp học sinh yêu thích và chủ động thực hiện
  • Bộ Poster hướng dẫn quy trình và tạo động lực cho học sinh

Bộ 30 sơ đồ hỗ trợ tư duy khi đọc sách dành cho học sinh tiểu học gồm có:

  • Giới thiệu
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Các kỹ năng và chiến thuật đọc được hình thành
  • 30 sơ đồ hỗ trợ tư duy khi đọc sách
  • Phụ lục
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Combo Cá voi đọc sách] 50 hoạt động sáng tạo trong giờ đọc sách và 30 sơ đồ hỗ trợ tư duy khi đọc sách

360,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!