NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 18 – CHỦ ĐỀ: LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC (PDF)

50,000đ

“Nếu hiệu trưởng bị lạnh, cả trường sẽ hắt hơi” – đó là một câu nói mà tôi rất tâm đắc về ảnh hưởng của hiệu trưởng với sự phát triển của nhà trường nói riêng với quá trình đổi mới giáo dục nói chung. Khi chúng ta có những lãnh đạo trường học thực sự có đủ năng lực, đam mê, nhiệt huyết chắc chắn chúng ta sẽ tạo dựng được những môi trường giáo dục hạnh phúc thực sự, nơi đó giáo viên thực sự được giảng dạy và học sinh thực sự được học tập. Và điều đó thật đơn giản phải không bạn!

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 18 – CHỦ ĐỀ: LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC (PDF)

50,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!