NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 17 – GIÁO VIÊN & PHỤ HUYNH HỌC SINH (PDF)

50,000đ

Chúng tôi đã dành cả nội dung của tập san tháng 5 này, cho chủ đề “Giáo viên và phụ huynh”. Chúng tôi luôn đứng từ góc nhìn của một giáo viên, để chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, để đối phó với “4 nhóm phụ huynh thường gặp” để “lôi cuốn sự tham gia của phụ huynh vào các hoạt động của nhà trường” để “cùng phụ huynh hỗ trợ việc học của con”. Tất cả những điều đó sẽ giúp giáo viên làm việc hiệu quả hơn, giảm bớt đi những áp lực, căng thẳng và những mâu thuẫn không đáng có. Để giáo viên hiểu rõ vị trí vai trò của mình trong “ngành dịch vụ giáo dục” để giáo viên hiểu rõ hơn “vì sao công việc giảng dạy lại không được tôn trọng như trước kia”. Và quan trọng hơn hết, để các thầy cô có thể “khiến phụ huynh học sinh tôn trọng và hợp tác”…

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 17 – GIÁO VIÊN & PHỤ HUYNH HỌC SINH (PDF)

50,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!