NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 14 – QUẢN LÝ LỚP HỌC (PDF)

50,000đ

Số tập san tháng 2 này, chúng tôi chọn chủ đề “Quản lí lớp học” với mong muốn được chia sẻ với các thầy cô những ý tưởng để có được một lớp học như thế. Nếu các thầy cô từng cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát lớp học giữa các hoạt động thì bài viết “6 cách giúp các hoạt động chuyển tiếp không bị hỗn loạn” sẽ là một gợi ý hữu ích. Các thầy cô cũng có thêm những phương pháp mới khi đối phó với việc “học sinh phớt lờ các mệnh lệnh của giáo viên”… Bên cạnh đó, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lí lớp học, không thể thiếu sự hợp tác của phụ huynh. Làm sao để “nói chuyện với phụ huynh về các vấn đề hành vi của con”, làm sao để “phối hợp với những phụ huynh không hợp tác”… những khó khăn đó sẽ được giải đáp qua các bài viết của chuyên mục Táo Trường học…

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 14 – QUẢN LÝ LỚP HỌC (PDF)

50,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!