NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 19 – CHỦ ĐỀ: ĐỔI MỚI GIÁO DỤC (PDF)

50,000đ

Trong tập san Giáo viên hiệu quả tháng 7/2019 này, chúng tôi dành sự quan tâm vào chủ đề “ĐỔI MỚI GIÁO DỤC”. Chúng tôi cho rằng, bên cạnh những vấn đề mang tầm vóc vĩ mô, điều
cốt lõi nhất, cải cách giáo dục cần được nhận thức sâu sắc từ mỗi một giáo viên, mỗi học sinh, phụ huynh và cả nhà trường. Chỉ khi nào chúng ta có cùng một tầm nhìn, một sứ mệnh và cùng chia sẻ những khó khăn, loại bỏ bớt những xung đột trong quá trình diễn ra những đổi thay, cuộc cải cách này mới có thể thành công.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 19 – CHỦ ĐỀ: ĐỔI MỚI GIÁO DỤC (PDF)

50,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!