NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 13- Phương Pháp – Kỹ Thuật Dạy Học (PDF)

50,000đ

Số tập san lần này, chúng tôi dành toàn bộ nội dung để chia sẻ về các phương pháp, kĩ thuật dạy học hiệu quả dành cho các thầy cô giáo để có thể áp dụng vào quá trình giảng dạy. Các thầy cô sẽ có thêm những kinh nghiệm mới trong việc thiết kế bài học theo hướng phân hóa, hay những cách đặt câu hỏi hiệu quả để giúp học sinh tư duy sâu hơn. Đó cũng là cách thức để đưa phương pháp học tập cảm xúc – xã hội vào trong lớp học, hay những phương pháp đơn giản để giáo viên có thể thực hành chánh niệm để giải tỏa những áp lực, căng thẳng, có được sự thanh thản, niềm vui với công việc từ bên trong…

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 13- Phương Pháp – Kỹ Thuật Dạy Học (PDF)

50,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!