[Cá voi đọc sách] Tổ chức câu lạc bộ đọc sách_60 hoạt động & 16 dự án

400,000đ

Các hoạt động cuốn sách này được thiết kế để thúc đẩy học sinh tham gia thảo luận và làm việc nhóm cùng nhau về các cuốn sách của chúng.

Tài liệu thích hợp cho học sinh từ lớp 4 đến THCS.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Cá voi đọc sách] Tổ chức câu lạc bộ đọc sách_60 hoạt động & 16 dự án

400,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!