[Cá voi đọc sách] Tổ chức câu lạc bộ đọc sách_60 hoạt động & 16 dự án (PDF và PPTX)

400,000đ

Các hoạt động cuốn sách này được thiết kế để thúc đẩy học sinh tham gia thảo luận và làm việc nhóm cùng nhau về các cuốn sách của chúng.

Tài liệu thích hợp cho học sinh từ lớp 4 đến THCS.

Tài liệu được chia thành 3 phần, gồm:

  • Phần 1: Hướng dẫn tổ chức câu lạc bộ đọc sách
  • Phần 2: 60 hoạt động thảo luận sáng tạo, được thiết kế dưới dạng các câu hỏi mở kích thích tư duy của học sinh
  • Phần 3: 16 dự án sáng tạo “Cuốn sách nhỏ của tôi” để học sinh có thể cùng nhau thực hiện dự án theo nhóm, thiết kế và tạo dựng các cuốn sách mới từ các cuốn sách chúng đang đọc.
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Cá voi đọc sách] Tổ chức câu lạc bộ đọc sách_60 hoạt động & 16 dự án (PDF và PPTX)

400,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!