[Cá voi đọc sách] 10 bộ hợp đồng đọc độc lập (PDF & PPTX) – Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả (Phần 2)

400,000đ

Hợp đồng đọc độc lập có thể được sử dụng khi:

  • Phản hồi trong và sau khi đọc.
  • Dự án đọc, tiết thư viện.
  • Như một phần của giờ đọc sách tổ chức theo mô hình hội thảo.
  • Bất cứ lúc nào ngay khi học sinh chứng minh được mình đã có thể sử dụng các chiến thuật đọc hiểu và ghi lại tư duy bằng các quy trình đã được dạy.
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Cá voi đọc sách] 10 bộ hợp đồng đọc độc lập (PDF & PPTX) – Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả (Phần 2)

400,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!