[Cá voi đọc sách] 52 thẻ gợi ý thảo luận cho nhóm đọc sách (PDF và PPTX) – Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả (Phần 4)

100,000đ

52 thẻ thảo luận chia thành các danh mục:

  • Nhân vật – Ở vào vị trí của nhân vật – Thẻ 1-8
  • Chủ đề – Ý tưởng chính là gì? – Thẻ 9-12
  • Bối cảnh – Ở đâu và khi nào? – Thẻ 13-16
  • Cấu trúc câu chuyện – Kỹ thuật xây dựng– Thẻ 17-20
  • Kết nối cá nhân – Sống theo câu chuyện – Thẻ 21-28
  • Suy luận – Đọc theo các dòng – Thẻ 29-32
  • Phi hư cấu – Thế giới thực – Thẻ 33-40
  • Nhập vai – Talk Show – Thẻ 41-52
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
[Cá voi đọc sách] 52 thẻ gợi ý thảo luận cho nhóm đọc sách (PDF và PPTX) – Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả (Phần 4)

100,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!