Bài diễn văn về chính sách hòa hoãn (2)

20,000đ

Học sinh sẽ đóng vai là nguyên thủ quốc gia của Anh, Mỹ viết một bài diễn văn tuyên bố quan điểm về chinh sách hòa hoãn với Đức

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Bài diễn văn về chính sách hòa hoãn (2)

20,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!