NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 22 – CHỦ ĐỀ: TIẾNG NÓI CỦA HỌC SINH (PDF)

50,000đ

Trong tập san Giáo viên hiệu quả tháng 10 với chủ đề “Tiếng nói học sinh”, chúng tôi sẽ cùng các thầy cô đi tìm phần còn thiếu trong công việc giảng dạy của chúng ta nói riêng và quá trình cải cách giáo dục nói chúng. Chúng ta sẽ nhận thấy vai trò quan trọng của học sinh. Từ việc tham gia vào các hoạt động chuyên môn hàng ngày như “các hoạt động phá băng với video do học sinh tự làm” hay các “Rubric do học sinh thiết kế”, học sinh “tham gia vào quá trình phát triển chuyên môn” “Hướng dẫn học sinh tự định hướng chương trình học tập”. Ở phương diện trường học, chúng ta cần tạo cơ sở để học sinh thể hiện quan điểm thông qua “8 cách khuyến khích học sinh có tiếng nói trong lớp học” “những quyền mà học sinh cần có trong trường học”. Học sinh cũng là người đưa ra những tiêu chuẩn của một người giáo viên hiệu quả với “13 lý do khiến học sinh ghét giáo viên” và “Quan điểm của học sinh về một người giáo viên tuyệt vời”… Trong phần góc chia sẻ, chúng tôi muốn cùng các thầy cô tìm hiểu về một dự án của cô giáo Kyle Schwartz với tên gọi: “Con ước thầy cô của con biết được rằng”. Đồng thời chúng tôi cũng đưa ra những gợi ý về cách tổ chức hoạt động này trong lớp học với các hướng dẫn và mẫu phiếu chi tiết kèm theo.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 22 – CHỦ ĐỀ: TIẾNG NÓI CỦA HỌC SINH (PDF)

50,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!