NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 21 – CHỦ ĐỀ: GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (PDF)

50,000đ

Để hỗ trợ, chia sẻ cùng các thầy cô trong quá trình dạy những trẻ đặc biệt, tập san Giáo viên hiệu quả lần này với chủ đề “Giáo dục đặc biệt”, chúng tôi sẽ chia sẻ những “kinh nghiệm trong quá trình làm việc với học sinh đặc biệt” hay “những cách để rèn nội quy cho trẻ ADHD” hay các “kế hoạch giảng dạy hiệu quả dành cho học sinh khó đọc”. Chúng tôi cũng muốn dành sự tôn vinh và ngợi ca đối với những người thầy vĩ đại, những người giáo viên truyền cảm hứng, những người đã vượt qua mọi khó khăn thử thách của công việc để sống, để tồn tại và để yêu công việc này.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
NỘI SAN GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ SỐ 21 – CHỦ ĐỀ: GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (PDF)

50,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!