TTL_Tài liệu Giáo Viên Hiệu Quả theo định hướng Phát triển năng lực

85,000đ

Khóa học “Giáo viên hiệu quả” theo định hướng Phát triển năng lực là khóa học đầu tiên được Táo Giáo Dục xây dựng, tổ chức theo định hướng phát triển năng lực sau một thời gian nghiên cứu, thực hành và ứng dụng.

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
TTL_Tài liệu Giáo Viên Hiệu Quả theo định hướng Phát triển năng lực

85,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!