101 ý tưởng sáng tạo tổ chức hoạt động dạy học lịch sử (PDF và PPTX)

400,000đ

  • Gồm 407 trang tài liệu và 101 hoạt động dạy học
  • 101 ý tưởng sáng tạo tổ chức hoạt động dạy học Lịch sử được chia thành hai phần
    • Hoạt động phát triển 7 năng lực đặc thù của bộ môn Lịch sử
    • Hoạt động trong môn Lịch sử giúp phát triển các năng lực chung
  • Tóm tắt ngắn gọn lý thuyết về các năng lực và kỹ năng đặc thù trong bộ môn Lịch sử
✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
101 ý tưởng sáng tạo tổ chức hoạt động dạy học lịch sử (PDF và PPTX)

400,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!